Veselé Velikonoce

Všem přátelům sboru

přejeme Veselé Velikonoce

a krásné prožití svátků jara