Vánoční koncert | 17:00

Praha 19, Kbely - kostel sv. Alžběty
26. 12. 2022 v 17:00

komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum
Consortium Pragense Orchestra
Štěpánka Heřmánková - soprán
Lenka Navrátilová - klavír

Program
Děkujeme Pavle Maděrové za poskytnutí diváckého videa.