Slavnostní mše, kostel sv. Remigia

Slavnostní mše k uctění památky 110. výročí narození Marie Podvalové
celebruje P. Stanislaw Gora
6. 10. 2019
účinkují: Gaudium Cantorum a sólisté ND