Slavnostní koncert

Slavnostní pěvecký koncert
při příležitosti 110. výročí narození Marie Podvalové
Účinkují sólisté ND, Gaudium Cantorum a Štěpánka Heřmánková
26. 9. 2019
ZUŠ Marie Podvalové, Praha - Čakovice
fotograafie: Helena Kratochvílová