J. J. Ryba - Česká mše vánoční, kostel sv. Remigia

Praha - Čakovice
26. 12. 2018
Spojené sbory Gaudium Cantorum a Břevnovský chrámový sbor
dirigent Pavel Melichar
Orchestr Consortium Pragense