J. J. Ryba - Česká mše vánoční, kostel sv. Alžběty

Praha 9 - Kbely
26. 12. 2018
Spojené sbory Gaudium Cantorum a Břevnovský chrámový sbor
dirigent Pavel Melichar
Orchestr Consortium Pragense