J. J. Ryba, Česká mše vánoční

kostel sv. Havla, Tuchlovice
20. 12. 2015

Štěpánka Heřmánková - soprán
Tereza Roglová - mezzosoprán
Jan Ondráček - tenor
Aleš Hendrych - bas
Jan Kalfus - varhany

Consortium Pragense Orchestra
Gaudium Cantorum
Břevnovský chrámový sbor
dirigent: Adolf Melichar

Amatérské video: ... (délka cca 60:00 minut)