J. J. Ryba, Česká mše vánoční

kostel sv. Klimenta - Odolena Voda
26. 12. 2012
Komorní orchestr Consortium Pragense
Gaudium Cantorum
Břevnovský chrámový sbor