Charitativní koncert pro VDV

České muzeum hudby - Praha
26. 4. 2014
Charitativní koncert pro Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Gaudium Cantorum (Česká republika) a Mannenkor St. Caecilia Linne (Holandsko)