Charitativní koncert pro VDV

Kostel Nejsvětějšího Salvátora - Praha 1
25. 4. 2014
Charitativní koncert pro Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Gaudium Cantorum (Česká republika) & Mannenkor St. Caecilia Linne (Holandsko)
a večerní posezení ve Staropramenu, Praha