Česká mše vánoční | 17:00

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

22. 12. 2022
od 17:00 hodin

Betlémská kaple na Žižkově
Prokopova 2856/10A, Praha 3

Účinkují: Gaudium Cantorum & Consortium Pragense Orchestra - dirigent Adolf Melichar
Štěpánka Heřmánková - soprán, Jana Levicová - mezzosoprán,
Václav Barth - tenor, Miloš Horák - bas
Michal Hanzal - varhany

Program zde

Betlémská kaple na Žižkově, nenápadná, ale nesmírně zajímavá stavba, je ukryta ve dvoře pavlačového činžovního domu. Jedná se o unikátní kubistickou stavbu s prvky secese, jejímž autorem byl architekt Emil Králíček. Zároveň se jedná o jediný dochovaný původní interiér v kubistickém slohu v Praze. Kaple je kromě náboženských účelů také využívána jako koncertní síň. Patří sboru Českobratrské církve evangelické. Více zde... (Převzato z veřejně dostupných zdrojů)