LOGO

O sboru

Komorní smíšený sbor...

...Gaudium Cantorum (Radost zpěváků) vznikl při Základní umělecké škole M.Podvalové v září roku 2003. Podnětem pro jeho založení bylo provedení Rybovy České mše vánoční v prosinci téhož roku v čakovickém kostele sv. Remigia.

 

Sbor má kolem dvaceti stálých členů...

...z řad učitelů, rodičů a příznivců ZUŠ M.Podvalové, navštěvují ho tedy profesionální hudebníci i amatéři. Gaudium Cantorum zkouší jednou týdně v sále základní umělecké školy pod vedením Štěpánky Heřmánkové. Díky širokému záběru repertoáru, který zahrnuje klasické sborové skladby, ale také nevšední úpravy muzikálových, swingových i lidových písní, a také díky pravidelným koncertům se sbor dostává do povědomí široké veřejnosti nejen v místě svého působení.

 

Stále se zvyšující zájem...

...podnítil v roce 2007 vznik občanského sdružení Gaudium Cantorum. GC spolupracuje s profesionály z řad hudebníků i herců, kteří sbor doprovází při
koncertních vystoupeních.


zobrazeno: 4932 krát | založeno: 2012-06-12 19:50:22